Tổ Chức

CƠ CẤU TỔ CHỨC TRƯỜNG THCS ĐỒNG SƠN

Stt Họ và tên Chức vụ SĐT
CHI ỦY
1 Cồ Ngọc Ngọ Bí thư
2 Vũ Đức Nam P. Bí thư
3 Mai Đức Minh Uỷ viên
4 Chu Văn Hiến Uỷ viên
5 Phạm Văn Vượng Uỷ viên
BAN GIÁM HIỆU NHÀ TRƯỜNG
1 Cồ Ngọc Ngọ Hiệu trưởng
2 Vũ Đức Nam P.Hiệu trưởng
3 Mai Đức Minh P.Hiệu trưởng
4 Chu Văn Hiến P.Hiệu trưởng
5 Phạm Văn Vượng P.Hiệu trưởng
BAN CÔNG ĐOÀN
1 Đoàn Năng Tường Chủ tịch CĐ
2 Vũ Thị Loan  P. CTCĐ
3 Nguyễn Thị Oanh P. CTCĐ
 BAN ĐOÀN – ĐỘI
1 Lê Thị Huyền TPT ĐỘI
2 Tạ Văn Đài P.TPTĐ
3 Bùi Gia Trưởng P.TPTĐ
TỔ TỰ NHIÊN
1 Phạm Thị Huệ TT KHTN
2 Trần Thị Thư TP KHTN
3 Vũ Thị Thơm Giáo viên
4 Bùi Thị Hường Giáo viên
5 Cao Ánh Nguyệt Giáo viên
6 Tô Văn Huyền Giáo viên
7 Đỗ Văn Phái Giáo viên
8 Nguyễn Thị Thanh Giáo viên
9 Vũ Thị Hương Giáo viên
10 Đỗ Thị Kim Thuý Giáo viên
11 Phạm Thị Thảo Giáo viên
12 Ngô Văn Thịnh Giáo viên
13 Cồ Thị Hồng Sim Giáo viên
14 Đặng Thị Thủy Giáo viên
15 Lê Thị Ánh Hồng Giáo Viên
16 Nguyễn Thị Xoan Giáo Viên
17 Đoàn Năng Tường Giáo Viên
18 Vũ Thị Loan Giáo Viên
19 Nguyễn Thị Oanh Giáo Viên
20 Tạ Văn Đài Giáo Viên
21 Vũ Thị Duyên Giáo Viên
TỔ XÃ HỘI
1 Nguyễn Thị Huyền Tổ trưởng KHXH
2 Vũ Thị Tơ Tổ phó KHXH
3 Trịnh Thị Phương Giáo viên
4 Lê Thị Lan Giáo viên
5 Nguỵ Thị Phương Thảo Giáo viên
6 Lê Thị Thoa Giáo viên
7 Đỗ Thị Hoa Giáo viên
8 Nguyễn Thị Lý Giáo viên
9 Trần Thị Phượng Giáo viên
10 Vũ Thị Mai Lan Giáo viên
11 Vũ Thanh Huyền Giáo viên
12 Vũ Thị Thanh Giáo viên
13 Nguyễn Thị Thu Hương Giáo viên
14 Lê Thị Thu Hà Giáo viên
15 Lưu Thị Hà Giáo Viên
16 Lưu Thị Kim Dung Giáo Viên
17 Nguyễn Thị Trang Giáo viên
18 Lê Thị Huyền Giáo viên
19 Bùi Gia Trưởng Giáo viên
TỔ HÀNH CHÍNH
1 Nguyễn Thị Bích Kế Toán
2 Nguyễn Thị Lụa Văn phòng
3 Trần Thị Ánh Văn phòng
4 Tạ Thị Loan Văn phòng
5 Vũ Thị Kim Dung Y Tế HĐ
6 Phạm Anh Tuấn Thư viện