DANH SÁCH HỌC SINH ĐẠT GIẢI CẤP HUYỆN CÁC CUỘC THI TOÁN TRÊN INTERNET NĂM HỌC 2016 – 2017

Tháng Ba 20, 2017 9:12 sáng

1. Toán Tiếng Việt 8

STT Họ và tên Lớp Điểm
1 Nguyễn Đức Duy 8A2 220
2 Bùi Văn Phú 8A1 210
3 Vũ Thị Thu Hà 8A1 200
4 Hoàng Trung Phong 8A2 190
5 Vũ Thùy Linh 8A1 180
6 Cồ Huy Hoàng 8A2 180
7 Cồ Hữu Đăng 8A1 180
8 Vũ Minh Quân 8A5 230
9 Trần Thị Mây 8A6 180
10 Tạ Thị Duyên 8A3 190

2. Toán Tiếng Anh 9

STT Họ và tên Lớp Điểm
1 Nguyễn Văn Tỉnh 9A4 210
2 Vũ Đức Thành 9A5 150
3 Nguyễn Thị Hương 9A3 200
4 Vũ Quỳnh Trang 9A2 200
5 Vũ Kim Ngân 9A2 160
6 Tạ Thị Thanh Thảo 9A2 150

3. Toán Tiếng Việt 9

STT Họ và tên Lớp Điểm
1 Nguyễn Thu Hà 9A1 200
2 Nguyễn Văn Tỉnh 9A4 240
3 Nguyenminh Giang 9A4 230
4 Vũ Đức Thành 9A5 220
5 Trần Mạnh Quang 9A5 220
6 Tạ Thị Thanh Thảo 9A2 250
7 Nguyễn Thị Hương 9A3 250
8 Vũ Kim Ngân 9A2 220