Một số hình ảnh trong Lễ Khai Giảng năm học 2020 – 2021

Tháng Chín 7, 2020 7:22 sáng

IMG_3774 IMG_3780 IMG_3786 IMG_3788 IMG_3789 IMG_3790 IMG_3792 IMG_3795 IMG_3720 IMG_3729 IMG_3731 IMG_3753