Một số hình ảnh buổi lao động, vệ sinh ngày 03/06/2018

Tháng Sáu 3, 2018 7:31 sáng

20180603_071851 20180603_071856 20180603_071859 20180603_071914 20180603_071917