LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (từ 20/5 –> 26/05/2019)

Tháng Năm 20, 2019 7:39 sáng
Thứ/Ngày Sáng Chiều Trực/ban
Hai (20/05) Họp cha mẹ học sinh

Hiến

Dung

 Ba (21/05) Bình xét thi đua HS, GV

Ngọ

Lụa

Tư (22/05)

Kiểm tra hồ sơ các lớp

Hiến

Dung

Năm (23/05) Kiểm tra hồ sơ các lớp

Hiến

Dung

Sáu (24/05) Chuẩn bị Lễ tổng kết Chuẩn bị Lễ tổng kết

Ngọ

Lụa

Bảy (25/05) Tổng kết năm học

Hiến

Dung

C. Nhật (26/05)