LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 7 (từ 08/10 –> 14/10/2018)

Tháng Mười 6, 2018 8:39 chiều
Thứ/Ngày Sáng Chiều Trực/ban
Hai (08/10) Chào cờ; Học theo TKB Học theo TKB

Hiến

Dung

 Ba (09/10) Học theo TKB; – Học theo TKB

Ngọ

Lụa

Tư (10/10)

_Học theo TKB; – Học theo TKB

Hiến

Dung

Năm (11/10) – Học theo TKB Sinh hoạt chuyên môn; BD học sinh giỏi

Hiến

Dung

Sáu (12/10) _Học theo TKB; Ban giám hiệu hội ý Học theo TKB

Ngọ

Lụa

Bảy (13/10) Học theo TKB; Hội ý GV theo khu Học theo TKB

Hiến

Dung

C. Nhật (14/10)