LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 6 (từ 30/09 đến 06/10/2019)

Tháng Chín 28, 2019 9:57 sáng
Thứ/Ngày Sáng Chiều Trực/ban
Hai (30/09) _ Chào cờ đầu tuần; Học theo TKB _ Học thêm

Ngọ

Lụa

 Ba (01/10) _ Học theo TKB _ Làm công tác Phổ cập

Hiến

Dung

Tư (02/10)

_ Học theo TKB _ Học thêm

Minh

Lụa

Năm (03/10) _ Học theo TKB _ Họp chuyên môn 

Vượng

Dung

Sáu (04/10) _ Học theo TKB _ Học thêm

Ngọ

Lụa

Bảy (05/10) _ Hội ý Hội đồng; Học theo TKB _ Làm công tác Phổ cập

Hiến

Dung

C. Nhật (06/10)