LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 5 (từ ngày 23/09 đến 29/09/2019)

Tháng Chín 23, 2019 5:58 sáng
Thứ/Ngày Sáng Chiều Trực/ban
Hai (23/09) _ Chào cờ đầu tuần; Học theo TKB _ Học thêm

Ngọ

Lụa

 Ba (24/09) _ Học theo TKB _ Làm công tác Phổ cập

Hiến

Dung

Tư (25/09)

_ Học theo TKB _ Học thêm

Minh

Lụa

Năm (26/09) _ Học theo TKB _ Họp chuyên môn 

Vượng

Dung

Sáu (27/09) _ Học theo TKB _ Học thêm

Ngọ

Lụa

Bảy (28/09) _ Hội ý Hội đồng; Học theo TKB _ Làm công tác Phổ cập

Hiến

Dung

C. Nhật (29/09)