LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 5 (từ 24/9 –> 30/9/2018)

Tháng Chín 24, 2018 2:11 chiều
Thứ/Ngày Sáng Chiều Trực/ban
Hai (24/9) Trại thu 2018 Trại thu 2018

Hiến

Dung

 Ba (25/9) Học theo TKB; – Học theo TKB; Thực hiên công tác PCGD-XMC năm 2018

Ngọ

Lụa

Tư (26/9)

_Học theo TKB; – Học theo TKB; Thực hiên công tác PCGD-XMC năm 2018

Hiến

Dung

Năm (27/9) – Học theo TKB Học bù TKB chiều thứ Hai

Hiến

Dung

Sáu (28/9) _Học theo TKB; Ban giám hiệu hội ý Học theo TKB

Ngọ

Lụa

Bảy (29/9) Học theo TKB; Hội ý GV theo khu Học theo TKB

Hiến

Dung

C. Nhật (30/9)