LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 4 (từ 17/9 –> 23/9/2018)

Tháng Chín 16, 2018 10:15 chiều
Thứ/Ngày Sáng Chiều Trực/ban
Hai (17/9) – Chào cờ; Học theo TKB – Học theo TKB; Thực hiên công tác PCGD-XMC năm 2018

Hiến

Dung

 Ba (18/9) Học theo TKB; – Học theo TKB; Thực hiên công tác PCGD-XMC năm 2018

Ngọ

Lụa

Tư (19/9)

_Học theo TKB; PGD làm việc với nhà trường – Học theo TKB; Thực hiên công tác PCGD-XMC năm 2018

Hiến

Dung

Năm (20/9) – Học theo TKB – Sinh hoạt tổ chuyên môn; Chuẩn bị Trại Thu  2018

Hiến

Dung

Sáu (21/9) _Học theo TKB; Ban giám hiệu hội ý Học theo TKB

Ngọ

Lụa

Bảy (22/9) Học theo TKB; Hội ý GV theo khu Học theo TKB

Hiến

Dung

C. Nhật (23/9) Chuẩn bị Trại Thu 2018 TRẠI THU 2018