LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 4 (từ 16/09 đến 22/09/2019)

Tháng Chín 14, 2019 10:33 sáng
Thứ/Ngày Sáng Chiều Trực/ban
Hai (16/09) _ Chào cờ đầu tuần; Học theo TKB _ Học thêm

Ngọ

Lụa

 Ba (17/09) _ Học theo TKB _ Làm công tác Phổ cập

Hiến

Dung

Tư (18/09)

_ Học theo TKB _ Học thêm

Minh

Lụa

Năm (19/09) _ Học theo TKB _ Họp chuyên môn 

Vượng

Dung

Sáu (20/09) _ Học theo TKB _ Học thêm

Ngọ

Lụa

Bảy (21/09) _ Hội ý Hội đồng; Học theo TKB _ Làm công tác Phổ cập

Hiến

Dung

C. Nhật (22/09)