LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 37 (từ 13/05 –> 19/05/2019)

Tháng Năm 12, 2019 8:01 chiều
Thứ/Ngày Sáng Chiều Trực/ban
Hai (13/05) Chào cờ; Học theo TKB _Hiệu trưởng họp chủ tịch Hội đồng xét CN TN THCS năm 2019 tại Phòng GD&ĐT

Hiến

Dung

 Ba (14/05) _XÉT TN_THCS NĂM HỌC 2018 – 2019 _XÉT TN_THCS NĂM HỌC 2018 – 2019

Ngọ

Lụa

Tư (15/05)

Học theo TKB Duyệt kết quả xét CNTN THCS năm học 2018-2019

Hiến

Dung

Năm (16/05) Học theo TKB

Hiến

Dung

Sáu (17/05) Học theo TKB; Ban GH hội ý; _HT duyệt kế hoạch phát triển tại PGD

Ngọ

Lụa

Bảy (18/05) Học theo TKB; Hội ý GV  Họp Hội đồng

Hiến

Dung

C. Nhật (19/05)