LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 35 (TỪ 29/04 –> 05/05/2019)

Tháng Năm 2, 2019 8:06 sáng
Thứ/Ngày Sáng Chiều Trực/ban
Hai (29/04) Nghỉ Nghỉ

Hiến

Dung

 Ba (30/04) Nghỉ Nghỉ

Ngọ

Lụa

Tư (01/05)

Nghỉ Nghỉ

Hiến

Dung

Năm (02/05) Học theo TKB Học TKB thứ Hai

Hiến

Dung

Sáu (03/05) Học theo TKB; Ban GH hội ý Học TKB thứ Ba

Ngọ

Lụa

Bảy (04/05) Học theo TKB; Hội ý GV  Học TKB thứ Tư

Hiến

Dung

C. Nhật (05/05)