LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 34 (từ 22/04 –> 28/04/2019)

Tháng Tư 22, 2019 8:28 sáng
Thứ/Ngày Sáng Chiều Trực/ban
Hai (22/04) Chào cờ; học theo TKB _ Học thêm

Hiến

Dung

 Ba (23/04) Học theo TKB

Ngọ

Lụa

Tư (24/04)

Học theo TKB _ Học thêm

Hiến

Dung

Năm (25/04) Học theo TKB

Hiến

Dung

Sáu (26/04) Học theo TKB; Ban GH hội ý _ Học thêm

Ngọ

Lụa

Bảy (27/04) Học theo TKB; Hội ý GV

Hiến

Dung

C. Nhật (28/04)