LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 33 (từ 15/04 –> 21/04/2019)

Tháng Tư 15, 2019 8:54 chiều
Thứ/Ngày Sáng Chiều Trực/ban
Hai (15/04) Nghỉ bù Giỗ tổ Hùng Vương Nghỉ bù Giỗ tổ Hùng Vương

Hiến

Dung

 Ba (16/04) Học theo TKB Học bù TKB ngày thứ Hai

Ngọ

Lụa

Tư (17/04)

Học theo TKB _ Bồi dưỡng HSG Giỏi

Hiến

Dung

Năm (18/04) _ Thi HSG lớp 8 tại THCS N. Hiền

_ Thi HSG lớp 6, 7 tại khu Bắc Sơn

_ Chấm thi HSG lớp 6, 7 tại Bắc Sơn

Hiến

Dung

Sáu (19/04) Học theo TKB; Ban GH hội ý _ Họp Hội đồng

Ngọ

Lụa

Bảy (20/04) Học theo TKB; Hội ý GV _ Học thêm

Hiến

Dung

C. Nhật (21/04) Chủ Nhật Xanh