LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 31 (từ 01/04 –> 07/04/2019)

Tháng Tư 1, 2019 7:07 sáng
Thứ/Ngày Sáng Chiều Trực/ban
Hai (01/04) Chào cờ; học theo TKB _ Học thêm

Hiến

Dung

 Ba (02/04) Học theo TKB

Ngọ

Lụa

Tư (03/04)

Học theo TKB _ Học thêm

Hiến

Dung

Năm (04/04) Học theo TKB

Hiến

Dung

Sáu (05/04) Học theo TKB; Ban GH hội ý _ Học thêm

Ngọ

Lụa

Bảy (06/04) Học theo TKB; Hội ý GV _ Bồi dưỡng HS Giỏi

Hiến

Dung

C. Nhật (07/04)