LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 30 (từ 25/03 –> 31/03/2019)

Tháng Ba 24, 2019 6:17 chiều
Thứ/Ngày Sáng Chiều Trực/ban
Hai (25/03) Chào cờ; học theo TKB _ Học thêm

Hiến

Dung

 Ba (26/03) Học theo TKB

Ngọ

Lụa

Tư (27/03)

Học theo TKB _ Học thêm

Hiến

Dung

Năm (28/03) Học theo TKB

Hiến

Dung

Sáu (29/03) Học theo TKB; Ban GH hội ý _ Học thêm

Ngọ

Lụa

Bảy (30/03) Học theo TKB; Hội ý GV _ Bồi dưỡng HS Giỏi

Hiến

Dung

C. Nhật (31/03)