LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 30 (từ 05/04 –> 11/04/2021)

Tháng Tư 5, 2021 5:42 sáng
Thứ/Ngày Sáng Chiều Trực/ban
Hai (05/04) _ Thực hiện c/trình T30; Học theo TKB _ Học thêm

Ngọ

Lụa

 Ba (06/04) _Học theo TKB _ Học thêm Hiến

 Lụa

Tư (07/04)

_Học theo TKB _ Bồi giỏi Hiến

 Lụa

Năm (08/04) _Học theo TKB

Vượng

Dung

Sáu (09/04) _Học theo TKB; Ban GH hội ý _ Học thêm

Vượng

Dung

Bảy (10/04) _Học theo TKB; Hội ý giáo viên – Bồi giỏi

Ngọ

Dung

C. Nhật (11/04)