LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 3 (từ ngày 11/9 –> 17/9/2017)

Tháng Chín 9, 2017 10:04 sáng
Thứ/Ngày Sáng Chiều Trực/ban
Hai (11/9) – Chào cờ; duyệt KHDH tuần 3;  – 13h30 GV dạy môn Hóa tập huấn XD ma trận đề tại THCS Nam Đào; GV dạy môn GDCD tập huấn XD ma trận đề tại THCS Nam Hồng.– 13h30 đ/c Ngọ, Hiến, Sim tập huấn CNTT tại TTGDTX Vũ Tuấn Chiêu

Ngọ

Tuấn

 Ba (12/9) – 13h30 GV dạy môn T. Anh tập huấn XD ma trận đề tại THCS Nam Hồng; đ/c Vượng + Sim tập huấn tại THCS Nguyễn Hiền. 

Hiến

Lụa

 (13/9)    – Học thêm

Hiến

Tuấn

Năm (14/9) – đ/c Ngọ họp hiệu trưởng tại PGD– Học thêm

Hiến

Lụa

Sáu (15/9)  – Hội ý BGH tại khu Bắc Sơn.  Hội nghị trù bị CB, CC, VC năm học 2017 – 2018

Ngọ

Tuấn

Bảy (16/9) – Hội nghị CB, CC, VC năm học 2017 – 2018. – Hội nghị CB, CC, VC năm học 2017 – 2018.

Hiến

Lụa

C.Nhật (17/9)