LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 3 (từ 10/9 –> 16/9/2018)

Tháng Chín 9, 2018 3:20 chiều
Thứ/Ngày Sáng Chiều Trực/ban
Hai (10/9) – Chào cờ; Học theo TKB – Học theo TKB

Hiến

Dung

 Ba (11/9) Học theo TKB; – Học theo TKB; Nhận hồ sơ, sổ sách, sách bài tập tại THCS Nam Dương

Ngọ

Lụa

Tư (12/9)

_Học theo TKB; Thầy Ngọ họp hiệu trưởng tại PGD – Học theo TKB

Hiến

Dung

Năm (13/9) – Học theo TKB

Hiến

Dung

Sáu (14/9) _Học theo TKB; Ban giám hiệu hội ý Học theo TKB

Ngọ

Lụa

Bảy (15/9) Học theo TKB; Hội ý GV theo khu Học theo TKB

Hiến

Dung

C. Nhật (16/9)