LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 29 (từ 18/03 –> 24/03/2019)

Tháng Ba 17, 2019 10:24 chiều
Thứ/Ngày Sáng Chiều Trực/ban
Hai (18/03) Chào cờ; học theo TKB _ Học thêm

Hiến

Dung

 Ba (19/03) Học theo TKB

Ngọ

Lụa

Tư (20/03)

Học theo TKB _ Học thêm

Hiến

Dung

Năm (21/03) Học theo TKB _ Họp Hội đồng

Hiến

Dung

Sáu (22/03) Học theo TKB; Ban GH hội ý _ Học thêm

Ngọ

Lụa

Bảy (23/03) Học theo TKB; Hội ý GV _ Bồi dưỡng HS Giỏi

Hiến

Dung

C. Nhật (24/03) Chủ Nhật Xanh