LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 28 (TỪ 22/03 –> 28/03/2021)

Tháng Ba 24, 2021 9:02 sáng
Thứ/Ngày Sáng Chiều Trực/ban
Hai (22/03) _Học theo TKB _ Học thêm

Ngọ

Lụa

 Ba (23/03) _Học theo TKB Hiến

 Lụa

Tư (24/03)

_Học theo TKB _ Học thêm Hiến

 Lụa

Năm (25/03) _Học theo TKB  – Bồi giỏi

Vượng

Dung

Sáu (26/03) _Học theo TKB; Ban GH hội ý _ Học thêm

Vượng

Dung

Bảy (27/03) _Học theo TKB; Hội ý giáo viên – Bồi giỏi

Ngọ

Dung

C. Nhật (28/03)