LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 27 (từ 15/03 –> 21/03/2021)

Tháng Ba 24, 2021 8:59 sáng
Thứ/Ngày Sáng Chiều Trực/ban
Hai (15/03) _Học theo TKB _ Khảo sát chất lượng GĐ III

Ngọ

Lụa

 Ba (16/03) _Học theo TKB _ Khảo sát chất lượng GĐ III Hiến

 Lụa

Tư (17/03)

_Học theo TKB _ Khảo sát chất lượng GĐ III Hiến

 Lụa

Năm (18/03) _Học theo TKB _ Khảo sát chất lượng GĐ III

Vượng

Dung

Sáu (19/03) _Học theo TKB; Ban GH hội ý _ Học bù TKB thứ Bảy (20/3)

Vượng

Dung

Bảy (20/03) Chấm thi Chấm thi

Ngọ

Dung

C. Nhật (21/03)