LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 27 (từ 04/3 –> 10/03/2019)

Tháng Ba 4, 2019 7:08 sáng
Thứ/Ngày Sáng Chiều Trực/ban
Hai (04/03) Chào cờ; học theo TKB _ Học thêm

Hiến

Dung

 Ba (05/03) Học theo TKB

Ngọ

Lụa

Tư (06/03)

Học theo TKB _ Học thêm

Hiến

Dung

Năm (07/03) Học theo TKB

Hiến

Dung

Sáu (08/03) Học theo TKB; Ban GH hội ý _ Học thêm

Ngọ

Lụa

Bảy (09/03) Học theo TKB; Hội ý theo khu Kiểm tra chất lượng giữa HK II

Hiến

Dung

C. Nhật (10/03) Chủ nhật Xanh