LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 26 (từ 08/03 –> 14/03/2021)

Tháng Ba 8, 2021 9:15 sáng
Thứ/Ngày Sáng Chiều Trực/ban
Hai (08/03) _Học theo TKB _ Học thêm

Ngọ

Lụa

 Ba (09/03) _Học theo TKB  _ HT+GVTD họp tại PGD chuẩn bị thi HKPĐ cấp tỉnh Hiến

 Lụa

Tư (10/03)

_Học theo TKB _ Học thêm Hiến

 Lụa

Năm (11/03) _Học theo TKB

Vượng

Dung

Sáu (12/03) _Học theo TKB; Ban GH hội ý _ Học thêm

Vượng

Dung

Bảy (13/03) _Học theo TKB; Hội ý giáo viên – Bồi giỏi

Ngọ

Dung

C. Nhật (14/03)