LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 21 (từ 25/01 –> 31/01/2021)

Tháng Một 25, 2021 8:04 sáng
Thứ/Ngày Sáng Chiều Trực/ban
Hai (25/01) – Chào cờ; Học theo TKB Tuần 21 – Học thêm

Ngọ

Lụa

 Ba (26/01) _Học theo TKB Hiến

 Lụa

Tư (27/01)

_Học theo TKB – Học thêm Hiến

 Lụa

Năm (28/01) _Học theo TKB

Vượng

Dung

Sáu (29/01) _Học theo TKB; Ban GH hội ý – Học thêm

Vượng

Dung

Bảy (30/01) _Học theo TKB; Hội ý giáo viên – Bồi giỏi

Ngọ

Dung

C. Nhật (31/01)