LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 20 (từ 18/01 –> 24/01/2021)

Tháng Một 17, 2021 8:45 chiều
Thứ/Ngày Sáng Chiều Trực/ban
Hai (18/01) – Chào cờ; Học theo TKB Tuần 20 – Học thêm

Ngọ

Lụa

 Ba (19/01) _Học theo TKB; Thi KHKT cấp tỉnh tại CĐSP Nam Định Thi KHKT cấp tỉnh tại CĐSP Nam Định Hiến

 Lụa

Tư (20/01)

_Học theo TKB – Học thêm Hiến

 Lụa

Năm (21/01) _Học theo TKB

Vượng

Dung

Sáu (22/01) _Học theo TKB; Ban GH hội ý – Học thêm

Vượng

Dung

Bảy (23/01) _Học theo TKB; Hội ý giáo viên – Bồi giỏi

Ngọ

Dung

C. Nhật (24/01)