LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 2 (từ 02/09 đến 08/09/2019)

Tháng Chín 1, 2019 6:09 sáng
Thứ/Ngày Sáng Chiều Trực/ban
Hai (02/09) Nghỉ Quốc khánh Nghỉ Quốc khánh

Ngọ

Lụa

 Ba (03/09) Học theo TKB Học bù TKB ngày thứ Hai

Hiến

Dung

Tư (04/09)

Học theo TKB Tổng duyệt chương trình Khai giảng

Minh

Lụa

Năm (05/09) Khai giảng năm học mới

Vượng

Dung

Sáu (06/09) Học theo TKB; BGH giao ban Học bù TKB ngày thứ Năm

Ngọ

Lụa

Bảy (07/09) Hội ý Hội đồng; Học theo TKB

Hiến

Dung

C. Nhật (08/09)