LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 19 (từ 11/01 –> 17/01/2021)

Tháng Một 12, 2021 8:14 sáng
Thứ/Ngày Sáng Chiều Trực/ban
Hai (11/01) – Chào cờ; Học theo TKB Tuần 19 – Học thêm

Ngọ

Lụa

 Ba (12/01) _Học theo TKB Hiến

 Lụa

Tư (13/01)

_Học theo TKB – Học thêm Hiến

 Lụa

Năm (14/01) _Học theo TKB

Vượng

Dung

Sáu (15/01) _Học theo TKB; Ban GH hội ý – Học thêm

Vượng

Dung

Bảy (16/01) _Học theo TKB; Hội ý giáo viên – Bồi giỏi

Ngọ

Dung

C. Nhật (17/01)