LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 18 (từ 04/01 –> 10/01/2021)

Tháng Một 4, 2021 8:34 sáng
Thứ/Ngày Sáng Chiều Trực/ban
Hai (04/01) – Chào cờ; Học theo TKB – Học thêm

Ngọ

Lụa

 Ba (05/01) _Học theo TKB Hiến

 Lụa

Tư (06/01)

_Học theo TKB – Học thêm Hiến

 Lụa

Năm (07/01) _Học theo TKB

Vượng

Dung

Sáu (08/01) _Học theo TKB; Ban GH hội ý – Học thêm

Vượng

Dung

Bảy (09/01) _Học theo TKB; Hội ý giáo viên – Bồi giỏi

Ngọ

Dung

C. Nhật (10/01)