LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 17 (từ 28/12 –> 03/01/2021)

Tháng Một 4, 2021 8:39 sáng
Thứ/Ngày Sáng Chiều Trực/ban
Hai (28/12) – Chào cờ; Học theo TKB Học bù TKB thứ Năm (24/12/2020)

Ngọ

Lụa

 Ba (29/12) _Học theo TKB  – Học thêm Hiến

 Lụa

Tư (30/12)

_Học theo TKB – Học thêm Hiến

 Lụa

Năm (31/12) _Học theo TKB – Học thêm

Vượng

Dung

Sáu (01/01) Nghỉ Tết dương lịch Nghỉ Tết dương lịch

Vượng

Dung

Bảy (02/01) _Học theo TKB; Hội ý giáo viên Học bù TKB thứ Sáu (01/01/2021)

Ngọ

Dung

C. Nhật (03/01)