LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 16 (từ 21 –> 27/12/2020)

Tháng Mười Hai 25, 2020 7:30 sáng
Thứ/Ngày Sáng Chiều Trực/ban
Hai (21/12) _ Khảo sát chất lượng HK I _ Khảo sát chất lượng HK I

Ngọ

Lụa

 Ba (22/12) _ Khảo sát chất lượng HK I _ Khảo sát chất lượng HK I Hiến

 Lụa

Tư (23/12)

_ Khảo sát chất lượng HK I _ Học TKB buổi Sáng thứ Tư; Nộp bài thi K8, 9 về Nam Cường Hiến

 Lụa

Năm (24/12) Chấm thi K6, 7 tại trường; chấm thi K8, 9 tại THCS Nam cường Chấm thi K6, 7 tại trường; chấm thi K8, 9 tại THCS Nam cường

Vượng

Dung

Sáu (25/12) _Học theo TKB; Ban GH hội ý _ Học bù TKB thứ Hai

Vượng

Dung

Bảy (26/12) _Học theo TKB; Hội ý giáo viên _ Học bù TKB thứ Ba

Ngọ

Dung

C. Nhật (27/12)