LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 1 (từ 26/08 –> 01/09/2019)

Tháng Tám 25, 2019 8:27 sáng
Thứ/Ngày Sáng Chiều Trực/ban
Hai (26/08) Chào cờ; Thực hiện chương trình tuần 1 Lao động, VS

Ngọ

Lụa

 Ba (27/08) Học theo TKB Lao động

Hiến

Dung

Tư (28/08)

Học theo TKB Học thêm

Minh

Lụa

Năm (29/08) Học theo TKB Sinh hoạt chuyên môn

Vượng

Dung

Sáu (30/08) Học theo TKB; BGH giao ban Học thêm

Ngọ

Lụa

Bảy (31/08) Hội ý Hội đồng; Học theo TKB

Hiến

Dung

C. Nhật (01/09)