LỊCH CÔNG TÁC (từ 30/4 –> 05/5/2018)

Tháng Năm 2, 2018 8:04 sáng
Thứ/Ngày Sáng Chiều Trực/ban
Hai (30/4)  Nghỉ 30 – 4  Nghỉ 30 – 4

Hiến

Dung

 Ba (01/5)  Nghỉ ngày Quốc tế lao động Nghỉ ngày Quốc tế lao động

Ngọ

Tuấn

Tư (02/5)

Học theo TKB Học thêm

Hiến

Dung

Năm (03/5) Học theo TKB Học thêm;Báo cáo số lượng HS dự xét TN

Hiến

Lụa

Sáu (04/5) Giao ban Giám hiệu Học thêm

Ngọ

Tuấn

Bảy (05/5) Hội ý GV theo khu  Học thêm

Hiến

Lụa