LỊCH CÔNG TÁC (từ 28/05 –> 03/06/2018)

Tháng Năm 28, 2018 2:56 chiều
Thứ/Ngày Sáng Chiều Trực/ban
Hai (28/5) Nộp tờ trình tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2018-2019 về PGD; Tổng hợp thi đua khen thưởng Ôn thi vào THPT; Đội tuyển HS dự thi Robottic tập luyện

Hiến

Dung

 Ba (29/5) Ôn thi vào THPT; Đội tuyển HS dự thi Robottic tập luyện Ôn thi vào THPT; Đội tuyển HS dự thi Robottic tập luyện

Ngọ

Tuấn

Tư (30/5)

Ôn thi vào THPT; Đội tuyển HS dự thi Robottic tập luyện Ôn thi vào THPT; Đội tuyển HS dự thi Robottic tập luyện

Hiến

Dung

Năm (31/5) Ôn thi vào THPT Ôn thi vào THPT

Hiến

Lụa

Sáu (01/6) Ôn thi vào THPT Tham gia ngày hội STEM năm 2018 tại THCS Nguyễn Hiền 

Ngọ

Tuấn

Bảy (02/6) Tham gia ngày hội STEM năm 2018 tại THCS Nguyễn Hiền Tham gia ngày hội STEM năm 2018 tại THCS Nguyễn Hiền 

Hiến

Lụa

C. Nhật (03/06) Lao động, vệ sinh