LỊCH CÔNG TÁC (từ 27/05 –> 02/06/2019)

Tháng Năm 28, 2019 3:22 chiều
Thứ/Ngày Sáng Chiều Trực/ban
Hai (27/05) Ôn thi vào THPT Ôn thi vào THPT

Hiến

Dung

 Ba (28/05) Ôn thi vào THPT; Duyệt BDTX _ Làm báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2018-2019.

Ngọ

Lụa

Tư (29/05)

Ôn thi vào THPT Ôn thi vào THPT

Hiến

Dung

Năm (30/05) Ôn thi vào THPT; Nhận Quyết định thành lập hội đồng xét tuyển vào lớp 6 năm học 2019-2020 Ôn thi vào THPT

Hiến

Dung

Sáu (31/05) Ôn thi vào THPT Ôn thi vào THPT

Ngọ

Lụa

Bảy (01/06) Ôn thi vào THPT Ôn thi vào THPT

Hiến

Dung

C. Nhật (02/06) Ôn thi vào THPT Ôn thi vào THPT