LỊCH CÔNG TÁC (từ 23/4 –>28/4/2018)

Tháng Tư 23, 2018 7:59 sáng
Thứ/Ngày Sáng Chiều Trực/ban
Hai (23/4) Chào cờ; Duyệt kế hoạch dạy học; Học thêm

Hiến

Dung

 Ba (24/4) – Học theo TKB Học thêm

Ngọ

Tuấn

Tư (25/4)

Giỗ tổ Hùng Vương Giỗ tổ Hùng Vương

Hiến

Dung

Năm (26/4) Học theo TKB

Hiến

Lụa

Sáu (27/4) Giao ban Giám hiệu Học thêm

Ngọ

Tuấn

Bảy (28/4) Hội ý GV theo khu

Hiến

Lụa