LỊCH CÔNG TÁC (từ 07/5 –> 12/5/2018)

Tháng Năm 7, 2018 7:37 sáng
Thứ/Ngày Sáng Chiều Trực/ban
Hai (7/5) chào cờ; duyệt KHDH; Ktra hồ sơ lớp 9 Học thêm; đ/c Nam Họp tại PGD

Hiến

Dung

 Ba (8/5) Ktra chất lượng HK II khối 6, 8 Ktra chất lượng HK II khối 7, 8

Ngọ

Tuấn

Tư (9/5)

Ktra chất lượng HK II khối 6, 8 Ktra chất lượng HK II khối 7

Hiến

Dung

Năm (10/5) Chấm thi tại khu Bắc Sơn Chấm thi tại khu Bắc Sơn

Hiến

Lụa

Sáu (11/5) Giao ban Giám hiệu Học thêm

Ngọ

Tuấn

Bảy (12/5) Hội ý GV theo khu; Báo cáo KQua thi về PGD

Hiến

Lụa