Danh sách CB, GV, CNV nhà trường năm học 2017 – 2018

Tháng Chín 6, 2016 9:36 chiều
TT Họ và tên Chức vụ Số điện thoại
1 Cồ Ngọc Ngọ Hiệu trưởng 0989742751
2 Vũ Đức Nam PHT 0984058045
3 Mai Đức Minh PHT 0904255248
4 Phạm Văn Vượng PHT 01238437086
5 Chu Văn Hiến PHT 0946566072
6 Đỗ Văn Phái  GVTD 0947245340
7 Vũ Thị Tơ Tổ phó XH 01682781550
8 Tô Văn Huyền  Giáo viên 0912114307
9 Tạ Văn Đài   Giáo viên 01678323899
10 Đặng Thị Quỳnh Trang   Giáo viên 01658448308
11 Lê Thị Lan   Giáo viên 01278353278
12 Nguyễn Thị Bích Kế toán 01696713811
13 Vũ Thị Thơm   Giáo viên 0974788510
14 Vũ Thị Loan   Giáo viên 0943556527
15 Đỗ Thị Hoa   Giáo viên 0944238704
16 Bùi Thị Hường   Giáo viên 0976858565
17 Ngụy Thị Phương Thảo   Giáo viên 0915190990
18 Nguyễn Thị Lý  Giáo viên 0973439284
19 Lê Thị Thoa  Giáo viên 01689952285
20 Cao Ánh Nguyệt   Giáo viên 01649727006
21 Trần Thị Thư Tổ phó TN 01698183471
22 Vũ Thị Mai Lan   Giáo viên 01675372209
23 Đỗ Thị Kim Thúy   Giáo viên 01694194374
24 Phạm Văn Thực   GVTD 01657795780
25 Đoàn Năng Tường Chủ tịch CĐ 0163863759
26 Nguyễn Thị Thanh   Giáo viên 01239591369
27 Trần Thị Phượng   Giáo viên 0915229513
28 Vũ Thị Hương   Giáo viên 01688911836
29 Cồ Thị Hồng Sim   Giáo viên 0975949726
30 Ngô Văn Thịnh   GVTD 0906085853
31 Lê Thị Huyền Tổng PT Đội 01687462561
32 Vũ Thị Thanh   Giáo viên 0914654205
33 Phạm Thị Thảo   Giáo viên 0915006004
34 Lê Thị Thu Hà   Giáo viên 0912211230
35 Vũ Thanh Huyền   Giáo viên 0944104630
36 Nguyễn Thị Lụa Thủ quỹ + VP 0916565175
37 Bùi Gia Trưởng  Giáo viên 0946064235
38 Phạm Thị Huệ Tổ trưởng TN 01664311847
39 Nguyễn Thị Xoan   Giáo viên 01638298675
40 Đặng Thị Thuỷ   Giáo viên 0944371417
41 Lê Thị Ánh Hồng   Giáo viên 0949511266
42 Nguyễn Thị Oanh   Giáo viên 0975788849
43 Nguyễn Thị Huyền Tổ trưởng XH 0942238504
44 Trần Thị Ánh VP khu Nam Đồng 01279749626
45 Vũ Thị Duyên   Giáo viên 0943063109
46 Nguyễn Thị Trang   Giáo viên 0972445168
47 Lưu Thị Hà   Giáo viên 0973605243
48 Lưu Thị Kim Dung   Giáo viên 0978973907
49 Vũ Thị Kim Dung Y tế 01689663641
50 Phạm Anh Tuấn Thư viện 0915404618
51 Tạ Thị Loan VP khu Nam Thượng 0985714855
52 Nguyễn Thị Ánh  GV hợp đồng 01252591408
53 Nguyễn Thị Hường GV hợp đồng 01627939248
54 Nguyễn Thị Lan Anh GV hợp đồng 0943165836