LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 28 (từ 11/03 –> 17/03/2019)

Tháng Ba 10, 2019 4:22 sáng
Thứ/Ngày Sáng Chiều Trực/ban
Hai (11/03) Chào cờ; học theo TKB _ Kiểm tra chất lượng GD III

Hiến

Dung

 Ba (12/03) Học theo TKB  _ Kiểm tra chất lượng GD III

Ngọ

Lụa

Tư (13/03)

Học theo TKB _ Kiểm tra chất lượng GD III

Hiến

Dung

Năm (14/03) Học theo TKB

Hiến

Dung

Sáu (15/03) Học theo TKB; Ban GH hội ý _ Thư kí phách làm việc tại THCS Đồng Sơn

Ngọ

Lụa

Bảy (16/03) _ Hội đồng chấm thi GD III đặt tại THCS Đồng Sơn _ Hội đồng chấm thi GD III đặt tại THCS Đồng Sơn

Hiến

Dung

C. Nhật (17/03) Chủ Nhật Xanh