Liên hệ

Trường THCS Đồng Sơn

Địa chỉ: xã Đồng Sơn, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định
Người phát ngôn: Thầy Cồ  Ngọc Ngọ  Chức vụ: Hiệu trưởng
Điện thoại: 0989742751  Email: thcsdongson08102015@gmail.com