LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 1 (từ 28/8 –> 03/9/2017)

Tháng Tám 26, 2017 9:10 sáng
Thứ/Ngày Sáng Chiều Trực/ban
Hai (28/8) – Chào cờ; thực hiện chương trình tuần 1; đ/c Loan, Duyên, Sim tập huấn xây dựng ma trận đề môn Lí, Tin.  – đ/c Loan, Duyên, Sim tập huấn xây dựng ma trận đề môn Lí, Tin.

Ngọ

Tuấn

 Ba (29/8)  – đ/c Loan, Duyên, Sim tập huấn xây dựng ma trận đề môn Lí, Tin.  – đ/c Loan, Duyên, Sim tập huấn xây dựng ma trận đề môn Lí, Tin.

Hiến

Lụa

 (30/8)  – Duyệt kế hoạch BDTX năm học 2017 – 2018; Nhận giấy chứng nhận BDTX năm học 2016 – 2017.  

Hiến

Tuấn

Năm (31/8) – Hiệu trưởng + 25 GV tập huấn STEM tại Nguyễn Hiền

– Sinh hoạt chuyên môn tại khu Bắc Sơn; Các tiêu chuẩn rà soát hồ sơ trường chuẩn

Hiến

Lụa

Sáu (01/9)  – Hội ý BGH tại khu Bắc Sơn.

Ngọ

Tuấn

Bảy (02/9) – Nghỉ Lễ Quốc Khánh  – Nghỉ Lễ Quốc Khánh

Hiến

Lụa

C.Nhật (03/9)