LỊCH CÔNG TÁC (từ 29/5 -> 4/6/2017)

Tháng Năm 29, 2017 7:30 sáng
Thứ/Ngày Sáng Chiều Trực/ban
Hai (29/5) – Ôn thi tuyển sinh vào THPT- Họp H.Đ thi đua– Tiếp nhà tài trợ của CTY Việt Pan (Hàn Quốc) – Ôn thi tuyển sinh vào THPT

Ngọ

Tuấn

 Ba (30/5) – Ôn thi tuyển sinh vào THPT – Ôn thi tuyển sinh vào THPT

Hiến

Lụa

(31/5) – Ôn thi tuyển sinh vào THPT  – Ôn thi tuyển sinh vào THPT

Hiến

Tuấn

Năm (01/6) – Ôn thi tuyển sinh vào THPT  – Ôn thi tuyển sinh vào THPT

Hiến

Lụa

Sáu (02/6)  – Thi tuyển sinh vào lớp 10: Môn Toán (thời gian làm bài 120 phút)

Ngọ

Tuấn

Bảy (03/6) – Thi tuyển sinh vào lớp 10: Môn Ngữ Văn (thời gian làm bài 120 phút) – Thi tuyển sinh vào lớp 10: Môn Tổng hợp (thời gian làm bài 90 phút)

Hiến

Lụa

C.Nhật (04/6)