LỊCH CÔNG TÁC (Từ 14/8 –> 20/8/2017)

Tháng Tám 16, 2017 8:49 chiều
Thứ/Ngày Sáng Chiều Trực/ban
Hai (14/8) – Hội ý BGH tại khu Bắc Sơn

Ngọ

Tuấn

 Ba (15/8) – Họp BGH chuẩn bị cho Đại hội chi bộ

Hiến

Lụa

 (16/8) – BGH tham dự Lễ khởi công xây dựng 6 phòng chức năng.

Hiến

Tuấn

Năm (17/8) – Tập hợp đăng kí số lượng mua vở bài tập

Hiến

Lụa

Sáu (18/8)  – 14h đ/c Lụa mang giấy khen, giấy chứng nhận đạt giải cấp tỉnh, cấp quốc gia của HS đến nhà văn hóa huyện nộp cho đ/c Võ

Ngọ

Tuấn

Bảy (19/8) – Gửi đăng kí mua vở bài tập (đ/c Hiến)

Hiến

Lụa

C.Nhật (20/8)  – Đại hội chi bộ