LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 2 (từ 04/9 –> 10/9/2017)

Tháng Chín 3, 2017 4:27 chiều
Thứ/Ngày Sáng Chiều Trực/ban
Hai (04/9) – Chào cờ; thực hiện chương trình tuần 2;  – Lao động; chuẩn bị các điều kiện cho Lễ Khai giảng năm học mới.

Ngọ

Tuấn

 Ba (05/9) – Khai giảng năm học 2017 – 2018  – Nộp KH BDTX của CBQL về PGD

Hiến

Lụa

 (06/9)  – Nhận vở BT tại THCS Nam Dương  

Hiến

Tuấn

Năm (07/9)  – HT, PHT, CTCĐ đi duyệt KH năm học tại PGD – 13h30 GV Toán tập huấn XD ma trận đề tại THCS Nam Tiến; GV Văn tập huấn XD ma trận đề tại THCS Nam Đào.

Hiến

Lụa

Sáu (08/9)  – Hội ý BGH tại khu Bắc Sơn.  – 13h30 GV dạy Vật lí tập huấn XD ma trận đề tại THCS Đồng Sơn; GV dạy môn Địa lí tập huấn XD ma trận đề tại THCS Điền Xá.

Ngọ

Tuấn

Bảy (09/9) – Hội ý GV theo khu– GV nộp kế hoạch dạy thêm. – 13h30 GV dạy môn Sinh học tập huấn XD ma trận đề tại THCS Đồng Sơn; GV dạy môn Lịch sử tập huấn XD ma trận đề tại THCS Điền Xá.

Hiến

Lụa

C.Nhật (10/9)