Một số hình ảnh hoạt động ngoại khóa của HS trường THCS Đồng Sơn

Tháng Chín 2, 2016 11:45 chiều

THE THAO6 THE THAO5 20.11 9 VAN NGHE 6 VAN NGHE 3 BAO TUONG 20.11 BAO TUONG 20.11 2 SO KET HKI