thiep-8-3-10

Lịch sử và ý nghĩa ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3

Lịch sử ngày 8-3 bắt đầu từ phong trào của nữ công nhân ngành dệt nước Mỹ vào cuối thế kỳ XIX. Ngày 8/3/1857, các công nhân ngành dệt đứng dậy chống lại những điều kiện làm việc khó khăn và…
Đền Giao Cù_thum

ĐỀN GIAO CÙ

Đền Giao Cù còn gọi là đền Đăng Long hay là đền thờ ông nghè Giao Cù ở thôn Giao Cù, xã Đồng Sơn, huyện Nam Trực. Từ thành phố Nam Định, qua cầu Đò Quan khoảng 15km, đến đầu thôn…